10 sự thật về tiệm cầm đồ

  • 82% khách đến tiệm cầm đồ có bằng tốt nghiệp trung học.
  • Khách hàng trung bình có thu nhập $29.000 và là 36.
  • Khoản vay cầm đồ trung bình của người tiêu dùng đã tăng từ $80 năm 2008 lên $150 năm 2011.
  • 85 phần trăm những người vay tiền vẫn trả lại.
  • 20% khách hàng cầm đồ thất nghiệp.
  • 33% khách hàng sở hữu nhà riêng – 77% thuê nhà.
  • Người tiêu dùng có thể ghé thăm hơn 10.000 hiệu cầm đồ khác nhau trên toàn quốc.
  • Kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu vào năm 2008, các giao dịch đổi tiền mặt lấy vàng đã tăng 35%.
  • Các hiệu cầm đồ báo cáo có nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đến thăm hơn để cố gắng trả lương cho họ.
  • Gần 80 phần trăm khách hàng của tiệm cầm đồ đang vay tiền ở tiệm cầm đồ hơn hai lần một năm.
Nhận đánh giá miễn phí trong vòng vài phút!
Photo Pawn shop, Queens
Chưa được phân loại
tzvika770

Looking for a Pawn Shop in 11419? Jamaica Pawn Broker in Queens, NY Near You & 4U

It’s critical to take trust and dependability into account when looking for a respectable pawn shop. In order to give their customers confidence in their

Đọc thêm "