Vậy là bạn đang gặp khó khăn về tiền bạc

Tại Jamaica Pawn, chúng tôi hiểu rằng bất kỳ ai cũng có thể gặp khó khăn về tiền bạc vào lúc này hay lúc khác. Điều quan trọng là đảm bảo rằng một vấn đề bất ngờ của cá nhân hoặc gia đình, như bệnh tật, hỏng xe, thiết bị hỏng, phạt chạy quá tốc độ hoặc một số sự kiện ngoài dự kiến khác không vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều cuối cùng bạn muốn là vấn đề của bạn bắt đầu một phản ứng dây chuyền sẽ ảnh hưởng đến tín dụng hoặc mối quan hệ của bạn với ngân hàng, chủ nhà, thương gia địa phương, công ty thẻ tín dụng của bạn hoặc bất kỳ ai khác.

Đó là nơi chúng ta đến. Trong hơn 1.000 năm, các cửa hàng cầm đồ, như Jamaica Pawn, đã cho những người đi vay không có nơi nào khác để kiếm số tiền họ cần. Chúng tôi có thể cho bạn vay số tiền bạn cần dựa trên tài sản thế chấp mà bạn cầm cố cho khoản vay và lãi suất mà chúng tôi tính do Bang New York quy định. Trên thực tế, giá của chúng tôi thấp hơn nhiều công ty thẻ tín dụng.

Chúng tôi công bằng và linh hoạt. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn không thể trả lại khoản vay của mình cho chúng tôi, cách duy nhất của chúng tôi là tài sản thế chấp mà bạn đã cầm cố với chúng tôi để đảm bảo. Chúng tôi không báo cáo việc này cho bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào và chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào. Chúng tôi chỉ đảm nhận quyền sở hữu đối với bất kỳ món hàng nào bạn đã thế chấp khi bạn vay tiền

Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản. Nếu bạn cần một khoản vay, chúng tôi có thể giúp đỡ và hành động nhanh chóng. Kiểm tra tủ quần áo, ngăn kéo, nhà để xe, gác mái, tầng hầm, nhà kho và tủ hồ sơ của bạn để tìm những đồ vật có giá trị. Tìm kiếm đồ trang sức, đồng hồ, vàng, bạc và các đồ vật khác có giá trị. Chúng ta hãy nhìn vào những gì bạn tìm thấy. Chúng tôi có thể cho bạn vay số tiền bạn cần một cách nhanh chóng mà không cần kiểm tra tín dụng và không có những câu hỏi cá nhân có thể khiến bạn bối rối.

Nhận đánh giá miễn phí trong vòng vài phút!
Photo Pawn shop, Queens
Chưa được phân loại
tzvika770

Looking for a Pawn Shop in 11419? Jamaica Pawn Broker in Queens, NY Near You & 4U

It’s critical to take trust and dependability into account when looking for a respectable pawn shop. In order to give their customers confidence in their

Đọc thêm "